Szkolenia

Szkolenia

Zapraszamy do skorzystania z usług szkoleniowych w ramach projektu PCWES

Dla kogo?

 1. Podmiotów ekonomii społecznej – podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2
  i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz inne podmioty zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych;
 2. osób fizycznych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Szkolenie to systematyczne nabywanie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do skutecznego wykonywania danego zadania.– Leszek F. Korzeniowski

Tematyka oferty szkoleniowej PCWES dotyczy poniższych obszarów:

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja działalności,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zainteresowanych skorzystaniem ze szkolenia zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca spotkania oraz z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zainteresowanych.

Podana przez nas tematyka szkolenia stanowi katalog otwarty. Służymy pomocą i wiedzą w zakresie Państwa indywidualnych potrzeb. Pytania, sugestie oraz propozycje możecie Państwo kierować do nas za pośrednictwem formularza na stronie projektu.

Zmiana Fontu
Kolor Tła