Doradztwo

Doradztwo

Zapraszamy do skorzystania z usług doradczych w ramach projektu PCWES

Dla kogo?

 1. Podmiotów ekonomii społecznej – podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2
  i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz inne podmioty zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych;
 2. osób fizycznych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Naszym celem jest wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej
Prowadzimy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie DORADZTWA indywidualnego i grupowego.

Doradztwo w dziedzinie zarządzania jest połączeniem interesów firmy doradczej, w uzyskaniu najlepiej opłaconego zlecenia w danych warunkach i utrzymaniu długofalowej współpracy przy jednoczesnym zadowoleniu klienta. Klient zazwyczaj oczekuje rozwiązania za niego samego, kluczowych problemów i kwestii, które stanowią podstawę zlecenia.– Monika Kostera

Przyśpiesz Rozwój Firmy:

W ramach usług doradczych przewiduje się trzy rodzaje doradztwa

 • charakterze ogólnym,
 • doradztwo specjalistyczne (prawne, finansowe i marketingowe),
 • doradztwo biznesowe dla istniejących PS.

Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje minimalnie poniższe zagadnienia:

 • zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • rejestrowanie działalności PES,
 • zewnętrzne finansowanie PS i PES,
 • prowadzenie działalności statutowej PES.

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje następujące zagadnienia:

 1. a) w zakresie prawnym:
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników.

b) w zakresie księgowo-podatkowym:

 • rachunkowość PES,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowość,
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

c) w zakresie osobowym:

 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

d) w zakresie finansowym:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl).

e) w zakresie marketingowym

 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 • badania rynku,
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
 • poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • przygotowywanie i praca nad biznes planem,
 • negocjacje z instytucjami finansującymi.

Doradztwa udzielają specjaliści, posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie w zakresie w którym doradzają.

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca spotkania oraz z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zainteresowanych.

Podana przez nas tematyka doradztwa stanowi katalog otwarty. Nasi doradcy służą pomocą i wiedzą w zakresie Państwa indywidualnych potrzeb w obszarze ekonomii społecznej. Pytania, sugestie oraz propozycje możecie Państwo kierować do nas za pośrednictwem formularza na stronie projektu.

Zmiana Fontu
Kolor Tła