Bezpłatne szkolenie z pozyskiwania środków na ekonomię społeczną + rewitalizacja

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, realizowane w ramach projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z dwóch obszarów tematycznych: pozyskiwania środków na ekonomię społeczną oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem PES.

Uczestnicy: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, a także podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, itp.)

Prowadzący: Kamil Zbroja

Miejsce: Suwałki, Sejny, Augustów, Sokółka, Mońki

Termin: 20-24.01.2020 (szczegółowy harmonogram w zaproszeniu)

Uczestnikom zostanie zapewniony serwis kawowy oraz obiad.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 stycznia poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa

Program

Zaproszenie

Osoby i instytucje, które biorąc udział w szkoleniu po raz pierwszy skorzystają z działań projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” zobowiązują się do wypełnienia formularza uczestnictwa w projekcie.

Zmiana Fontu
Kolor Tła