Pakiet marketingowy – aktualizacja regulaminu, nabór

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy zaktualizowany regulamin przyznawania wsparcia w postacie pakietu marketingowego.

20.12 aktulizacja REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWYCH

Istnieje możliwość ponownego skorzystania ze wsparcia, o ile podmiot w dalszym ciągu spełnia przesłanki kwalifikujące go do skorzystania z dofinansowania. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami (dokumenty poniżej). Z uwagi na koniec realizacji projektu “Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, pakiet zostanie przyznany na miesiąc, natomiast rozliczenie będzie musiało nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Formularz wniosku.doc

oświadczenie_VAT

Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 

Zmiana Fontu
Kolor Tła