Pakiet marketingowy – nabór trwa! + aktualizacja regulaminu

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości uzyskania bezzwrotnego  wsparcia finansowego w kwocie 2500,00 w ramach pakietu marketingowego, które można przeznaczyć na szeroko pojęte działania promocyjne Przedsiębiorstwa.

Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia “Euroregion Niemen” przy ulicy Wesołej 22 w Suwałkach (osobiście lub drogą pocztową).

Poniżej znajdują się dokumenty + zaktualizowany regulamin

DO UMOWY:

26.08 aktulizacja REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWYCH

Formularz wniosku.doc

Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

oświadczenie_VAT

 

ORAZ FORMULARZ ROZLICZENIOWY PO PODPISANIU UMOWY:

Formularz rozliczeniowy

Zmiana Fontu
Kolor Tła