DEBATA SPOŁECZNA w AUGUSTOWIE “WPŁYW WOLONTARIATU NA ROZWÓJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO” 06.06.2019 r. 11:00-17:00

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH
ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich pełnoletnich mieszkańców woj. podlaskiego
na debatę społeczną
WPŁYW WOLONTARIATU NA ROZWÓJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO”
która odbędzie się dnia  6 czerwca 2019 r. w godzinach 11:00-17:00
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Mostowa 12d, 16-300 Augustów.

Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering.
Zaproszenie, karta zgłoszeniowa i harmonogram debaty znajdują się w załączeniu.
Liczba miejsc jest ograniczona, więc prosimy o zapisy wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: biuro1otwii@frp.pl

W razie pytań prosimy o kontakt: 519 437643.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

p. augustowski ZAPROSZENIE Wpływ wolontariatu na rozwój życia społecznego i zawodowego

p. augustowski KARTA ZGŁOSZENIOWA Wpływ wolontariatu na rozwój życia społecznego i zawodowego

p.augustowski HARMONOGRAM Wpływ wolontariatu na rozwój życia społecznego i zawodowego

Zmiana Fontu
Kolor Tła