DEBATA SPOŁECZNA w LIPNIAKU k. Suwałk “WPŁYW WOLONTARIATU NA ROZWÓJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO” 03.06.2019 r. 9:00-15:00

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH
ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich pełnoletnich mieszkańców woj. podlaskiego
na debatę społeczną
WPŁYW WOLONTARIATU NA ROZWÓJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO”
która odbędzie się dnia  3 czerwca 2019 r. w godzinach 9:00-15:00
w malowniczo położonym Zakładzie Aktywności Zawodowej „SOWA”, Lipniak 3, 16-402 Suwałki

Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering.
Zaproszenie, karta zgłoszeniowa i harmonogram debaty znajdują się w załączeniu.
Liczba miejsc jest ograniczona, więc prosimy o zapisy wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: biuro1otwii@frp.pl

W razie pytań prosimy o kontakt: 519 437643.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

m. Suwałki ZAPROSZENIE Wpływ wolontariatu na rozwój życia społecznego i zawodowego

m. Suwałki KARTA ZGŁOSZENIOWA Wpływ wolontariatu na rozwój życia społecznego i zawodowego

m. Suwałki HARMONOGRAM Wpływ wolontariatu na rozwój życia społecznego i zawodowego

Zmiana Fontu
Kolor Tła