Debata społeczna “EKOLOGIA JAKO OBLICZE EKONOMII SPOŁECZNEJ” 15.04.2019 r. 9:00-15:00

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH
ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich pełnoletnich mieszkańców woj. podlaskiego
na debatę społeczną
„Ekologia jako oblicze Ekonomii Społecznej”,
która odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00-15:00
w Zakładzie Aktywności Zawodowej „SOWA”, Lipniak 3, 16-402 Suwałki.

Profesjonalny prowadzący, atrakcyjne materiały szkoleniowe, malownicze miejsce, znakomita kuchnia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszenie, karta zgłoszeniowa i harmonogram debaty znajdują się w załączeniu.

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: biuro1otwii@frp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału.

m. Suwałki Ekologia jako oblicze Ekonomii Społecznej ZAPROSZENIE

m. Suwałki KARTA ZGŁOSZENIOWA Ekologia jako oblicze Ekonomii Społecznej

m. Suwałki HARMONOGRAM Ekologia jako oblicze Ekonomi Społecznej

Zmiana Fontu
Kolor Tła