Badanie podmiotów ekonomii społecznej – ankieta

Szanowni Państwo,

Park Naukowo – Technologiczny Polska- Wschód Sp. z o.o.  w Suwałkach w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” prowadzi badania podmiotów ekonomii społecznej z obszaru realizacji projektu, tj. powiatu augustowskiego, monieckiego, sokólskiego, sejneńskiego, suwalskiego i miasta Suwałki. Celem badania jest zebranie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat kondycji podmiotów ekonomii społecznej z wyżej wymienionego obszaru. Wyniki badań posłużą lepszemu poznaniu i reprezentacji stanowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz działaniom na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalność, zarówno społecznej jak i ekonomicznej.

Ankietę można wypełnić online: link oraz pobrać w plik docx/pdf i przesłać wypełniony na adres mail:borowa.wioleta@park.suwalki.pl lub park@park.suwalki.pl lub adres stacjonarny: Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki