Archive for Category: Aktualności

Bezpłatne szkolenie z pozyskiwania środków na ekonomię społeczną + rewitalizacja

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, realizowane w ramach projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z dwóch obszarów tematycznych: pozyskiwania środków na ekonomię społeczną oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem PES. Uczestnicy: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich...

Read More

Pakiet marketingowy – aktualizacja regulaminu, nabór

Szanowni Państwo, poniżej załączamy zaktualizowany regulamin przyznawania wsparcia w postacie pakietu marketingowego. 20.12 aktulizacja REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWYCH Istnieje możliwość ponownego skorzystania ze wsparcia, o ile podmiot w dalszym ciągu spełnia przesłanki kwalifikujące go do skorzystania z dofinansowania. W...

Read More

Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych 2019

W dniach 18 – 20 listopada 2019 roku w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska„ ul. Odrębna 4 odbędzie się X Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. Zgłoszenia dotyczące udziału w Forum przyjmowane sa do 13 listopada przez formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji na stronie: http://ozrss.pl/ogolnopolskie-forum-spoldzielni-socjalnych-2019/

Read More

Wizyta studyjna dla JST/PES – województwo śląskie 22-25 października

Zapraszamy na wizytę studyjną do województwa śląskiego, której celem będzie wskazanie wzorcowych przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, a także poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. W wyjeździe uczestniczyć mogą osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego oraz ich...

Read More

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: VII/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VII nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

Cykl szkoleń „ROZLICZANIE FINANSOWE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.” (Puńsk, Lipniak, Dowspuda, Augustów, Mońki, Sokółka)

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH ma zaszczyt serdecznie zaprosić na cykl szkoleń A2. „ROZLICZANIE FINANSOWE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.” które odbędą się w godz. 9:00-15:00: 03.09.2019 – w Litewskiej Restauracja „RŪTA” ul. 1 Maja 12, 16-515 Puńsk 05.09.2019 – w...

Read More

Cykl szkoleń “„ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.” (Lipniak, Puńsk, Augustów, Dowspuda, Sokółka, Mońki)

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH ma zaszczyt serdecznie zaprosić na cykl szkoleń A1. „ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.” które odbędą się w godz. 9:00-15:00: 03.09.2019 – w Zakładzie Aktywności Zawodowej „SOWA” Lipniak 3, 16-402 Suwałki 05.09.2019 – w Litewskiej...

Read More
Zmiana Fontu
Kolor Tła