Archive for Category: Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych do udziału w wizycie studyjnej. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podobnych podmiotów – przedsiębiorstw społecznych z województwa wielkopolskiego. A także zainspirowanie, wymiana doświadczeń i propagowanie dobrych praktyk. Podczas wyjazdu...

Read More

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: IV/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VI nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

Zapraszamy JST i ich jednostki organizacyjne na warsztaty specjalistyczne

  Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, jako Partner projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, przygotowało ofertę warsztatów specjalistycznych z następujących obszarów tematycznych: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego. Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy...

Read More

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: III/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

Pakiety marketingowe – aktualizacja dokumentacji

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy zaktualizowany regulamin przyznawania pakietów marketingowych, a także pełen komplet dokumentów związanych z podpisaniem umowy o pakiet marketingowy, tj.:  REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWYCH oświadczenie_VAT Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis  Umowa wzór Formularz rozliczeniowy...

Read More

Nieodpłatne doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zachęca przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą) z terenu subregionu suwalskiego do skorzystania w ramach „Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z bezpłatnego doradztwo specjalisty z zakresu zamówień publicznych. Zakres...

Read More
Zmiana Fontu
Kolor Tła