Archive for Author:

Bezpłatne szkolenie z pozyskiwania środków na ekonomię społeczną + rewitalizacja

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, realizowane w ramach projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z dwóch obszarów tematycznych: pozyskiwania środków na ekonomię społeczną oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych z wykorzystaniem PES. Uczestnicy: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich...

Read More

Pakiet marketingowy – aktualizacja regulaminu, nabór

Szanowni Państwo, poniżej załączamy zaktualizowany regulamin przyznawania wsparcia w postacie pakietu marketingowego. 20.12 aktulizacja REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWYCH Istnieje możliwość ponownego skorzystania ze wsparcia, o ile podmiot w dalszym ciągu spełnia przesłanki kwalifikujące go do skorzystania z dofinansowania. W...

Read More

Wizyta studyjna dla JST/PES – województwo śląskie 22-25 października

Zapraszamy na wizytę studyjną do województwa śląskiego, której celem będzie wskazanie wzorcowych przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, a także poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. W wyjeździe uczestniczyć mogą osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego oraz ich...

Read More

Pakiety marketingowe

Szanowni Państwo, w dalszym ciągu jest możliwość składania wniosków o przyznanie pakietów marketingowych, do czego serdecznie zachęcamy. Poniżej zaktualizowany regulamin oraz niezbędne dokumenty. REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWYCH Formularz wniosku.doc Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis świadczenie_VAT

Read More

Zapraszamy JST i ich jednostki organizacyjne na warsztaty specjalistyczne

  Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, jako Partner projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, przygotowało ofertę warsztatów specjalistycznych z następujących obszarów tematycznych: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Rola ekonomii społecznej w programach rozwoju usług społecznych i rozwoju społecznego. Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy...

Read More

Pakiety marketingowe – aktualizacja dokumentacji

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy zaktualizowany regulamin przyznawania pakietów marketingowych, a także pełen komplet dokumentów związanych z podpisaniem umowy o pakiet marketingowy, tj.:  REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWYCH oświadczenie_VAT Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis  Umowa wzór Formularz rozliczeniowy...

Read More

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pakietów marketingowych

Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne uczestniczące w projekcie pt.: „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” do korzystania ze wsparcia w formie pakietu marketingowego. Kryterium decydującym o przyznaniu pakietów marketingowych będzie realne zwiększenie potencjału podmiotu do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem narzędzi sfinansowanych...

Read More
Zmiana Fontu
Kolor Tła