Archive for Author:

Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych 2019

W dniach 18 – 20 listopada 2019 roku w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska„ ul. Odrębna 4 odbędzie się X Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. Zgłoszenia dotyczące udziału w Forum przyjmowane sa do 13 listopada przez formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji na stronie: http://ozrss.pl/ogolnopolskie-forum-spoldzielni-socjalnych-2019/

Read More

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: VII/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VII nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – NUMER NABORU: VI/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VI nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: V/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych do udziału w wizycie studyjnej. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podobnych podmiotów – przedsiębiorstw społecznych z województwa wielkopolskiego. A także zainspirowanie, wymiana doświadczeń i propagowanie dobrych praktyk. Podczas wyjazdu...

Read More

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, NUMER NABORU: IV/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza VI nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NUMER NABORU: III/PWP/2019

Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza V nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Regulamin Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane udziałem w naborze składają wnioski wraz z...

Read More

Badanie podmiotów ekonomii społecznej – ankieta

Szanowni Państwo, Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzi badania podmiotów ekonomii społecznej z obszaru realizacji projektu, tj. powiatu augustowskiego, monieckiego, sokólskiego, sejneńskiego, suwalskiego i miasta Suwałki. Celem badania jest zebranie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat kondycji podmiotów ekonomii...

Read More

Nieodpłatne doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zachęca przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą) z terenu subregionu suwalskiego do skorzystania w ramach „Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” z bezpłatnego doradztwo specjalisty z zakresu zamówień publicznych. Zakres...

Read More
Zmiana Fontu
Kolor Tła