My jesteśmy od tego, by Ci POMÓC!

 • Potrzebujesz pieniędzy na działalność?
 • Chcesz założyć spółdzielnię socjalną, spółkę non-profit, fundację, stowarzyszenie czy Centrum Integracji Społecznej?
 • Chcesz rozwijać swoją organizację?
 • Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej, księgowej lub markitengowej?
 • Nie masz gdzie się spotkać i brakuje ci dostępu do urządzeń biurowych lub internetu?

Uczestnictwo w działaniach projektowych jest całkowicie BEZPŁATNE i nie zobowiązuje do założenia bądź prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.

Nasza Oferta

Usługi animacji lokalnej:

 • Działania animacyjne.
 • Rozwój Partnerstwa „Trójkąta pożytku publicznego” (szkolenia, wizyty studyjne, debaty, warsztaty specjalistyczne, konferencje).
 • Działania eukacyjno-integracyjne.

Usługi rozwoju ekonomii społecznej:

 • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (konsultacje z doradcą kluczowym).
 • Akademia Ekonomii Społecznej (szkolenia specjalistyczne branżowe i zawodowe).
 • Inkubator Wsparcia Rozwoju (bezpłatne udostępnianie boksów i przestrzeni coworkingowej/sali spotkań oraz opieka mentora).
globus2

Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych:

 • Wsparcie kluczowych doradców biznesowych.
 • Doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, osobowe, finansowe oraz marketingowe.
 • Bezpłatne pakiety usług inkubujących z zakresu prawa, księgowości oraz marketingowe.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych:

 • Bezzwrotne dotacje na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego przez podmioty prawne.
 • Szkolenia orazy wizyty studyjne.

Przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne - organizacja prowadząca działalność gospodarczą, która wyznacze sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje wypracowane nadwyżki zależnie od wyznaczonych sobie cełów w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli. Przykładem przedsięnbiorstwa społecznego jest: spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą, spółka non-protfit.

Podmioty ekonomi społecznej

Podmioty ekonomi społecznej – spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społecznem centra integracji społecznej, kluby intergracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej czy fundacje i stowarzyszenia. Organizacje te łączy wspólny cel-misja społeczna, która polega na działaniu na rzecz ludzi (członków, podopiecznych), a nie dążenie do zwiększania zysku.
partnerzy

Uczestnicy projektu

Działania projektu skierowane są do osób z terenu woj. podlaskiego zamieszkujących powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, m. Suwałki, moniecki, sokólski.

 • Osoby fizyczne oraz osoby prawne, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
 • Osoby związane z podmiotami ekonomii społecznej, tj. organizacjami pozarządowymi, spółedzielniami socjalnymi, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, spółdzielniami pracy, inwalidów i niewidomych, zakładami aktywności zawodowych, Centrami Integracji Społecznej, Klubami Integracji Społecznej itp.